Informacje

Historia

Po raz pierwszy, w samodzielnie zorganizowanych grupach, pielgrzymka z Białegostoku wyruszyła w 1987 r.

Korzenie Białostockiej Pielgrzymki sięgają Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, w której przez długie lata uczestniczyli wierni archidiecezji białostockiej, Dołączali oni do grup akademickich, tzw. „17″. Tak właśnie kształtowały się tradycje i zwyczaje obecnej Pielgrzymki Białostockiej.

Po raz pierwszy, w samodzielnie zorganizowanych grupach, pielgrzymka z Białegostoku wyruszyła w 1987 r. Do dzisiaj ta najdłuższa i najtrudniejsza forma „rekolekcji w drodze”, cieszy się wielkim zainteresowaniem wiernych.

Pielgrzymkę tworzą cztery grupy: Błękitna (studencka), Zielona (charyzmatyczna), Fioletowa (o charakterze pokutnym), Amarantowo - Żółta (papiesko-patriotyczna). Dla osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć pątniczego trudu, utworzona została grupa Złota. Stanowi ona niejako duchowe zaplecze pielgrzymki. Ci, którzy pozostają w domach, proszą pątników o modlitwę. Przedstawiając swoje intencje w punktach zapisu na pielgrzymkę, jednocześnie deklarują swoją pamięć modlitewną. Natomiast pielgrzymi podążający do Jasnogórskiego Sanktuarium każdego dnia podejmują wyrzeczenia, modląc się w intencjach grupy Złotej. Pielgrzymi grupy Złotej otrzymują kartę uczestnictwa, stając się jednocześnie pełnowartościowymi pątnikami.

We właściwym przeżywaniu pielgrzymki pomaga bogaty program religijny. Każdego dnia pielgrzymi gromadzą się na Eucharystii, codziennie podejmowanymi praktykami religijnymi są: Godzinki, konferencja, Różaniec, Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozważanie fragmentu Pisma Świętego, Apel Jasnogórski poprzedzony rachunkiem sumienia, śpiewy. Ponadto w grupie Fioletowej sprawowana jest Liturgia godzin (jutrznia, nieszpory, kompleta), jest czas na medytację, czytane są fragmenty „O naśladowaniu Chrystusa”, „Żywoty świętych”. W piątki we wszystkich grupach odprawiana jest Droga Krzyżowa.

Na trasie odbywają się także inne nabożeństwa. 1 sierpnia pielgrzymi w szczególny sposób pamiętają w modlitwie o Ojczyźnie. Patriotyczny charakter tego dnia podkreśla się również przez dekoracje znaków pielgrzymkowych biało-czerwonymi wstążkami, połączonymi z czarną tasiemką. 7 sierpnia pielgrzymi modlą się za neoprezbiterów. W Zbroszy Dużej sprawowana jest przez nich Msza św. prymicyjna. Kończy się ona błogosławieństwem prymicyjnym i rozdaniem okolicznościowych obrazków. 10 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Pielgrzymi obejmują swoją modlitwą wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa, szczególnie diakonów. Jest to również dzień modlitwy o powołania.
Szczególnym miejscem jest tzw. „Przeprośna Górka”, oddalona od Jasnej Góry o zaledwie 10 km. To tutaj pielgrzymi dziękują sobie za wspólne pielgrzymowanie i podejmowany trud i umartwienia. Tu również przepraszają za brak cierpliwości, wyrozumiałości i za wszelkie niedociągnięcia.

Co roku wydawane są kolorowe plakaty informacyjne promujące pielgrzymkę. Książeczki uczestnictwa, które są dla pielgrzyma jednocześnie dokumentem, śpiewnikiem, informatorem i pamiętnikiem, pocztówki nawiązujące do hasła pielgrzymki, pocztówki „dziękczynne”, które pielgrzymi pozostawiają u swoich gospodarzy jako wyraz wdzięczności.

Każdego dnia jest sporządzana tzw. Gazetka Pielgrzymkowa, którą odczytuje się we wszystkich grupach. Zawiera ona informacje dotyczące miejscowości noclegowych oraz inne ciekawostki.
Na trasie pielgrzymka odwiedza liczne sanktuaria (Suraż, Hodyszewo, Miedzna, Gielniów, Gidle).