Aktualności

29 PIESZA PIELGRZYMKA ZAKOŃCZYŁA SIĘ

| dodał:

Kolejna pielgrzymka z Białegostoku na Jasną Górę dobiegła końca.

To wielkie duchowe dzieło, w którym uczestniczą setki osób, przynosi zbawienne owoce Kościołowi białostockiemu już od 29 lat. Ponadto trud pielgrzymowania i modlitwa zanoszona przed oblicze Czarnej Madonny wyjednały dotychczas potrzebne łaski niezliczonym wiernym.

Serdeczne podziękowanie kieruję Metropolicie Białostockiemu Ks. Abp. Edwardowi Ozorowskiemu, który, jak co roku wspiera i pamięta o pielgrzymach w swoich codziennych modlitwach, oraz Ks. Bp. Henrykowi Ciereszko za wsparcie i wspólne pielgrzymowanie.

Dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli materialnie 29 Białostocką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę:

- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego

- Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku

- Fundacji SPE SALVI

- „Biacomex” Spółka Akcyjna

- SaMASZ sp. z o.o.

- JAZ-BUD sp. z o.o.

- SUPON sp. z o.o.

- Betex Knyszyn

- Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Krynka”

- Masterpress

- Apteka „Melissa”

- Apteka Aphoteca

- Ksiegarnia Św. Jerzego

Dziękuję patronom medialnym, którzy promowali pielgrzymkę i informowali o trwających zapisach: TVP Białystok OBIEKTYW, www.archibial.pl, Zwiastun Miłosierdzia, w sposób szczególny Radiu ,,i”, które codziennie na żywo relacjonowało wydarzenia z pielgrzymiego szlaku oraz Centrum Wystawieniczo-Konferencyjnemu za przygotowanie wystawy o poprzednich pielgrzymkach.

Dziękuję Ks. Proboszczom Parafii, Dyrekcji szkół oraz mieszkańcom miast i miejscowości, w których nocowaliśmy i odpoczywaliśmy. W imieniu swoim i pielgrzymów dziękuję za posiłki, napoje i wielką życzliwość oraz otwarte domy i serce, jednocześnie zapewniając o pamięci modlitewnej.

Nie sposób w tym krótkim podziękowaniu wymienić wszystkich, którzy okazali swoją dobroć i życzliwość. Wszystkich jednak zachowuje we wdzięcznej pamięci modlitewnej.

Serdecznie dziękuję Wam, Drodzy pielgrzymi za obecność i dobre świadectwo wiary na pielgrzymce.

Ks. Marcin Kuczyński

kierownik pielgrzymki