Aktualności

X DZIEŃ - 08.08.

| dodał:

p

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Dziesiąty dzień pielgrzymowania, przeżyliśmy w duchu dziękczynienia. Pracowaliśmy nad naszą postawą wdzięczności, a każde otrzymane dobro, każdy pokarm i posiłek przypominał nam o wiecznej uczcie w Niebie. Na niemal 40 kilometrowej trasie od Kostrzyna do Mroczkowa patronowali nam Apostołowie. Na tak długiej trasie mieliśmy dużo okazji, aby mówić i spełniać słowa, które przypomniał Polakom papież Franciszek: pozwól, dziękuję, przepraszam. Mnogość otrzymanego dziś dobra, od pięknej pogody, przez posiłek duchowy i fizyczny, po budujące i życzliwe słowo od brata i siostry pragniemy wyrazić słowami Didache: „Ty Panie Wszechmogący, stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swojej łaskawości duchowy pokarm i napój i życie wieczne przez Jezusa, Sługę twego”. Dobry nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień!