Aktualności

IX DZIEŃ - 07.08.

| dodał:

g

Być dobrym jak chleb

Wielka radość nas ogarnęła, gdy w Zbroszy Dużej zobaczyliśmy słońce z samego rana. Przejrzyste niebo o poranku, wschodzące słońce i Najświętsza Eucharystia. Czy może coś lepszego spotkać pielgrzymów po kilku pochmurnych i deszczowych dniach? Wzmocnione samopoczucia posililiśmy Chlebem Eucharystycznym. Chleb, który się łamie jest nam obrazem w dniu dzisiejszym. Wszechmogący Bóg w kruchym kawałku Chleba. To tajemnica i misterium, która pomaga nam przeżywać i rozważać św. br. Albert Chmielowski. Tak jak dzielimy się chlebem, tak dziś w sposób szczególny, chcemy się uczyć dzielenia wszystkim co mamy, a przede wszystkim słowem. Słowo potrafi żyć, słowo życzliwe, szczere i budujące ożywia nas i drugiego człowieka. Dzieląc się wiarą i dobrym słowem jak chlebem doszliśmy na nocleg do Kostrzyna. Matko dobrej rady - módl się za nami!