Aktualności

V DZIEŃ - 03.08.

| dodał:

Eucharystia i zaufanie

"Panie, ratuj mnie!" - wołał Szymon Piotr do Jezusa, kiedy tonął. „Kierowniku, ratuj nas” - wołali pielgrzymi do ks. Kierownika, kiedy ubrania nie doschły po wczorajszym deszczyku. Okazało się, że ks. Kierownik ma znajomości na Górze i zamówił na dziś przyjemne słoneczko z lekkim wiaterkiem. Co miało doschnąć, doschło tuż przed Węgrowem, gdzie mieliśmy długi odpoczynek. Niektórzy zdążyli nawet kupić nowe obuwie. Z pewnością był to wpływ porannej nauki głoszonej przez ks. Adama Miastkowskiego, podczas Najświętszej Ofiary. Myśl św. Ignacego Loyoli „Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie” podążała za nami od rana i pomogła dotrwać do godziny Apelowej. Pełni ufności i otwarci na działanie Boże w naszym życiu, oddaliśmy cześć Maryi łącząc się z coraz bliższą Nam Częstochową...