Aktualności

Dzień siódmy Siennica - Góra Kalwaria

| dodał:

Siódmy dzień 29 Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę rozpoczął się Mszą Świętą w siennickiej parafii o godzinie 6:00

pod przewodnictwem bpa Henryka Ciereszko. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Miastkowski.

Tego dnia pielgrzymi zostali wezwani do rachunku sumienia przygotowującego do sakramentu pojednania. O przygotowanie do tego szczególnego spotkania z Panem Jezusem zadbał jak zwykle ksiądz biskup poprzez swoją konferencję. Mówił w niej o naśladowaniu Chrystusa jako jednym z najważniejszych aspektów moralności i duchowości. Budowanie tej zbawczej idei ma odbywać się na fundamencie wezwania: „Pójdź za mną!”. Pójście za Chrystusem oznacza konieczność przestrzegania prawa moralnego zapisanego na kartach Ewangelii, stawiania Boga na pierwszym miejscu i nieustannej czujności . Jako poszerzenie zakresu duchowych wskazań ksiądz biskup odesłał pontników do słynnego dzieła Tomasz a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. W drodze do Jasnogórskiej Pani wiele cierpień mogli zanosić dziś w ofierze pielgrzymi Panu Jezusowi. Czterdziestostopniowy upał i tłoczna droga krajowa stanowiły wielkie wyzwanie w dotarciu do Góry Kalwarii, od której pozostało tylko 271 km do Jasnej Góry.